marzec 2023

  • Poprawność korzystania z ulg na PFRON

    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje wiele ulg i programów wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Aby w pełni korzystać z tych możliwości, ważne jest, aby przestrzegać zasad… Read More