Jakie wsparcie mogą otrzymać pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne?

Zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności dla większości pracodawców było tematem tabu. Wielu z nich nie brało nawet takiej możliwości pod uwagę, a okazuje się, że osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć olbrzymi potencjał. Obecnie łatwo można zauważyć, że coraz więcej firm, coraz chętniej otwiera się na możliwość przyjęcia na konkretne stanowisko osoby, które takowe orzeczenie posiadają. Jednak jakie wsparcie mogą otrzymać pracodawcy, którzy się na taki krok zdecydują?

1. Możliwość ubiegania się o zwrot 60% wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie

Osoby niepełnosprawne powinny być aktywizowane zawodowo i powinny dostać możliwość dalszego rozwoju swojej kariery. Nie jest tajemnicą, że pracodawcy, którzy zdecydują się na to, by takim osobom również dać szansę, mogą uzyskać niezbędne wsparcie z konkretnych instytucji. Pierwszą „pomocą”, dla firm i przedsiębiorstw zatrudniających osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności jest to, że mogą oni:

  • ubiegać się o zwrot 60% wynagrodzenia wypłacanego niepełnosprawnemu pracownikowi;
  • ubiegać się o zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne danego pracownika.

Nie da się ukryć, że zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności to również koszty. Pracodawcy wiec mogą ubiegać się o ich zwrot. Muszą oni jednak mieć na uwadze to, że warto skonsultować się w tym celu ze specjalistą jak np. obpon.org, którzy pomogą przygotować odpowiednie wnioski i dokumentację. Dzięki takiej pomocy pracodawca będzie mógł być pewny, że jego wniosek o zwrot części kosztów zostanie przygotowany poprawnie i z pewnością pozytywnie rozpatrzony.

2. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Kolejną formą wsparcia, o jakie może starać się firma zatrudniająca osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności jest dofinansowanie do miesięcznego wynagrodzenia takowego pracownika. Pracodawca musi jednak mieć na uwadze to, by o takie świadczenia się starać, niepełnosprawny pracownik nie może być ujęty w ewidencji osób zatrudnionych z niepełnosprawnościami, która prowadzona jest przez PFRON. Jeśli więc dany pracownik w takiej ewidencji nie figuruje wówczas to PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przyznaje odpowiednią pulę środków. Takie dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego również musi zostać poparte odpowiednim wnioskiem, o czym pracodawcy muszą pamiętać.

3. Możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że przystosowanie i reorganizacja stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych jest wyższą koniecznością. Wówczas to pracodawca będzie musiał ponieść koszty wprowadzonych zmian. Jednocześnie może się on ubiegać o zwrot kosztów za wyposażenie stanowiska pracy. Niemniej jednak zwrot ten obowiązuje tylko i w momencie, kiedy osoba niepełnosprawna zostaje zatrudniona na co najmniej 36 miesięcy. Zwrotowi nie podlegają jednak koszty, które zostały poniesione jeszcze zanim została zawarta umowa z niepełnosprawnym pracownikiem.

0 comments
0 likes
Prev post: Jakie dobre praktyki w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych można przyjąć?Next post: Poprawność korzystania z ulg na PFRON

Related posts

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *