Poprawność korzystania z ulg na PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje wiele ulg i programów wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Aby w pełni korzystać z tych możliwości, ważne jest, aby przestrzegać zasad i procedur związanych z ulgami na PFRON. Na tej podstronie omówimy kluczowe aspekty korzystania z ulg, aby pomóc w poprawnym wykorzystaniu dostępnych środków.

 

Kwalifikowanie się do ulg

Pracodawcy muszą spełniać określone kryteria, aby móc ubiegać się o ulgi na PFRON. Należy do nich:

  1. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami: Pracodawcy muszą zatrudniać określoną liczbę osób niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych pracowników.
  2. Posiadanie aktualnego statusu podmiotu korzystającego z ulg: Pracodawca musi posiadać aktualne zaświadczenie o spełnieniu wymogów stawianych podmiotom korzystającym z ulg PFRON.
  3. Regularne zgłaszanie danych do PFRON: Pracodawcy są zobowiązani do regularnego dostarczania informacji dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz korzystania z ulg i środków PFRON.

Rodzaje ulg i wsparcia

PFRON oferuje różne formy ulg i wsparcia, które mogą pomóc pracodawcom w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  1. Ulgi na rehabilitację zawodową: Pracodawcy mogą uzyskać wsparcie finansowe na adaptację stanowisk pracy, zakup sprzętu czy szkolenia dla osób niepełnosprawnych.
  2. Dopłaty do wynagrodzeń: Pracodawcy mogą otrzymać dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, aby ułatwić ich zatrudnienie.
  3. Ulgi na tworzenie zakładów pracy chronionej: Pracodawcy mogą korzystać z ulg na tworzenie specjalnych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
0 comments
0 likes
Prev post: Jakie wsparcie mogą otrzymać pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne?Next post: Jak fizjoterapia pomaga w odzyskiwaniu ruchomości po operacjach ortopedycznych?

Related posts

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *